07 May 2010

buah butir puisi bernada.


bila aku lihat itu.
ia berbuah menjadi sebutir puisi indah yang bernada bagi aku.

lihat apakah?

Location:Fenwick St,Carlton North,Australia

No comments: