02 February 2010

13 hari lagi.

13 hari lagi.


atas dasar sebuah kesedaran inilah maka jadual stadi ini telah diadakan. setakat ini semua berjalan lancar tetapi masih cukup2 makan. tidak mengapa. teruskan usaha. kata diri kepada diri sendiri.