28 January 2010

“O powerful love"

tercetus sesuatu dibenaknya bahawa semua manusia ada masalah.
kalian juga ada masalah kalian sendiri dan dia juga ada masalahnya sendiri.
walau bagaimanapun, manusia itu tetap mahu menolong orang lain dan
buat dirinya terfikir adakah menolong orang itu lebih mudah dari menolong diri sendiri.
apakah mungkin manusia itu akan jauh lebih bersemangat, jauh lebih kuat, jauh lebih kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah orang lain.
apa mungkin juga kerana itu seseorang itu sanggung melakukan apa sahaja untuk orang yang tersayang.“O powerful love, that in some respects makes a beast a man, in some other, a man a beast.”
William Shakespeare (1564 – 1616) English poet and playwright